Πίτσες

Πίτσες

Πεϊνιρλί

01162:
Πίτσα Οικογενειακή, 750gr 4 τεμ./κουτί.
01158:
Πίτσα Ατομική, 150-180gr 16 τεμ./κουτί.

01020: 230gr 20 τεμ./κουτί.


Καλζόνε

Λουκάνικο Διπλό
01156: 220gr 20 τεμ./κουτί. 01166: 240gr 20 τεμ./κουτί.
 
 

σχεδιασμός ιστοσελίδων ANDY WEB, φιλοξενία ΒΕΡΓΙΝΑ Network